Blognieuws 2013

Links

Promenade in de Pruikentijd

Blogbericht door Benedict Wydooghe op 16/12/2013

De heemkring stelt twee weekends na elkaar evenveel nieuwe publicaties voor. Op zondag 22 december is er om half elf de presentatie van het Fotojaarboek 2012-'13, “Lichtervelde in nieuwe prenten” van de Perskring. Voor deze nieuwe editie zochten Kurt Desplenter, Nele Wybo en hun collega's een verzameling van honderd foto's bijeen. Het boek is een keurig en kleurig overzicht van Lichtervelde tussen 1 september 2012 en 31 augustus 2013. Wie hierop intekende, kan een exemplaar afhalen. Een tweede kans voor de afhaling is er op zondagvoormiddag 29 december 2013.

Op die dag stellen we het nieuwe jaarboek voor. Dat is een reisgids geworden die overwegend naar de achttiende eeuw leidt: de Pruikentijd, de tijd van de Verlichting, de eeuw van Bach. Frans Vanzieleghem gluurt in een verdwenen meerwoonst binnen en neemt ons mee naar De Conynholmeulen. Wie het lokale landschap uit die jaren wandelend wil verkennen, laat zich de weg wijzen door Siegfried Aneca. Zijn kaart leidt naar een oude kasteelomwalling en pittoreske hoeves.

Romantiek

Van dat sprookjesachtige landschap laat Johan De Smet weinig overeind. In zijn 'Eene droeve plaege onder het hooren-vee' vertelt hij over de veepest in West-Vlaanderen. Filip Van Devyvere schrijft in zijn ‘Brokstukken van een grafsteen’ over een achttiende-eeuwse geestelijke. In een andere bijdrage focust diezelfde auteur op de Franse bezetting van juli 1794 tot september 1795.

Off

Vraag en antwoord

Luc Haeghebaert draait de tijd vooruit, naar de twintigste eeuw met 'Uurwerkmakers en –verkopers' en 'Cabaretgezelschap Vogelsanck omstreeks 1960' in de reeks 'Herkent U ze nog?' De andere reeks, de 'Heemkundige Kroniek' is van Siegfried Aneca. Frans Vanzieleghem kon natuurlijk niet anders dan vertellen over een eeuw Restaurant 't Damberd en Myriam Six heeft het over 'Soldaat-brancardier Jozef Coussement.' Het stuk sluit naadloos aan bij de 'Anekdotische herinneringen aan 1939-'45' van Modest Maertens, het eerste deel in een reeks over de Tweede Wereldoorlog. Voor de presentatie van het jaarboek gebruikt de heemkring dit jaar een nieuwe formule. Elke auteur wordt geïnterviewd en stelt zijn bijdrage kort voor.

,,**De voorstelling van het jaarboek in lokaal de Nieuwe Trolley, bij Germain & Isabelle in de Statiestraat, start om 10 uur.

 

Off
Links

Wie wordt sporter van de eeuw?

Blogbericht door Patrick Cornillie op 9/12/2013

Na enkele jaren onderbreking pikt de Lichterveldse Perskring opnieuw de draad op van het jaarlijkse PRAATCAFE. De nieuwe editie vindt plaats op vrijdag 13 december vanaf 20 uur in de zaal van dansschool Q-Dance, Hoogwielkestraat 52. De toegang is gratis. Thema dit jaar is 'sport'. Op de praatstoel verschijnen Lichterveldse sporters die zich konden opwerken op (inter)nationaal niveau, zoals motorcrosser Manuel Priem, profbokser Filip Tampere, Rik Tommelein die op de Olympische Spelen van Los Angeles de halve finale van de 400m horden liep, Gerda Colpaert die jarenlang een vaste waarde was in de nationale ploeg damesvoetbal en Gilbert Desmet, die in de Tour van 1962 vierde eindigde en het daaropvolgende jaar tien dagen lang de gele trui droeg. Kijk hier naar Smetje uit Lichtervelde in Parijs Roubaix in 1959 en hoe hij in 1964 de Waalse Pijl wint. Met dank aan Stijn De Groote voor de montage.

 

Over het sportbeleid van de gemeente komt de schepen van sport Els Kindt aan het woord. Moderatoren zijn Johny Vansevenant (Radio 1) en Stijn De Groote (Sporting Telenet). Tussendoor is er een komische act en als slot wordt ook de 'Lichterveldse sporter van de 20ste eeuw' bekendgemaakt. Daar hebben de Lichterveldenaars de voorbij weken massaal voor gestemd. Uit de stemformulieren worden die avond ook vijf prijswinnaars getrokken. Iedereen is welkom!

Tegelijk nog even zeggen dat de Lichterveldse Perskring binnenkort ook het nieuwe fotoboek ‘Lichtervelde in nieuwe prenten’' - de 19de editie al ! - zal voorstellen. Dat gebeurt op zondag 22 december om 10u.30 in het Huis Vancoillie in de Statiestraat. Elk zegge - en maile - het voort!

Off
Links

Kerkelijk erfgoed krijgt de nodige aandacht

Blogbericht door Filip Van Devyvere op 13/09/2013

Kasteelkapel in de Zwevezelestraat gerenoveerd

De Heemkundige Kring renoveerde de afgelopen weken de Maria-kapel in (het doodlopend stuk van) de Zwevezelestraat. De kapel is in 1879 gebouwd waar een veel oudere, verdwenen, kapel stond. De voorgevel toont het wapenschild van de familie de Thibault de Boesinghe, de toenmalige eigenaars van de hoeve Caset en diverse landerijen. Generaties lang werd ze onderhouden door de familie Caset. In 1991 werd de kapel eigendom van de Heemkundige Kring. Steun van de Koning Boudewijnstichting en enkele particulieren liet toe om ze te restaureren in 1992-1993. Deze zomer bleek dat een verdere renovatie nodig was. In het vooruitzicht van Open Monumentendag op 8 september werd de groenbeplanting bijgeknipt en verzorgd, gevels en dak werden gereinigd en de gebeitelde steen boven de ingangsdeur werd gerestaureerd. De deur kreeg een passend nieuw kleurtje en binnenin werd er gewit en schoongemaakt. Aan de hele operatie kwam heel wat vrijwilligerswerk te pas en een financiële steun in de rug vanwege CERA. Tijdens een korte plechtigheid op zaterdagavond 7 september wijdde pastoor Marc Vantyghem de kapel opnieuw in.

Links

op 8 september werd de groenbeplanting bijgeknipt en verzorgd, gevels en dak werden gereinigd en de gebeitelde steen boven de ingangsdeur werd gerestaureerd. De deur kreeg een passend nieuw kleurtje en binnenin werd er gewit en schoongemaakt. Aan de hele operatie kwam heel wat vrijwilligerswerk te pas en een financiële steun in de rug vanwege CERA. Tijdens een korte plechtigheid op zaterdagavond 7 september wijdde pastoor Marc Vantyghem de kapel opnieuw in.

Oude grafsteen in het kerkkoor

In de kerk zelf is in het rechterzijkoor een oude grafsteen tegen de muur bevestigd. De steen lag oorspronkelijk op het graf van pastoor Petrus Martianus de Ruescas in het kerkkoor. de Ruescas, een edelman uit Brugge van Spaanse komaf, was van 1743 tot 1790, pastoor in Lichtervelde. Na zijn termijn van 47 jaar werd hij kanunnik aan het kapittel van St.-Donaas, zijn geboortestad. Hij stierf in 1801 in Brugge en werd in Lichtervelde begraven. Zijn zerk van zuiver wit marmer werd rijkelijk versierd met bloem- en schelpmotieven. Voor de belettering werd afwisselend gebruikt gemaakt van rechte en cursieve letters, groot en klein formaat, een mooi staaltje achttiende-eeuwse steenkapperskunst. Toen in 1879-1881 de huidige kerk gebouwd werd, kreeg de steen een plaats achteraan in de kerk. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, in oktober 1918, doen de aftrekkende Duitse troepen de kerktoren springen. Uit het puin kon men niet meer dan enkele fragmenten van de steen recupereren. Die stukken zijn nu schoongemaakt, in elkaar gepuzzeld. Ze zijn te zien aan het rechterzijkoor. Een bordje met uitleg en de volledige tekst van de grafsteen hangt er bij.

Met dank aan de vele helpende handen die bijdroegen tot de beide projecten.

Links

Heemkundige Kring valt opnieuw in de prijzen

Blogbericht op 13/05/2013 door Luc Haeghebaert

Heemkunde West-Vlaanderen organiseerde de eerste maal een prijs voor het beste Heemkundige artikel. Er konden artikels ingezonden worden van de afgelopen drie jaren. In totaal werden veertien bijdragen ingestuurd en de Lichterveldse Kring zond de bijdrage in: ‘Van stierensyndicaat naar kunstmatige inseminatie’ van Johan De Smet en Marc Van Doorne. De jury weerhield in eerste instantie vijf artikels waaruit de uiteindelijke winnaar kwam. De vijfkoppige jury was het unaniem eens met de volgende argumentatie:

'Van stierensyndicaat naar kunstmatige inseminatie' bewijst de quasi onbegrensdheid van het heemkundige onderzoeksdomein. Het is goed geschreven en bevat zowel cijfergegevens als anekdotes. Het is voornamelijk op orale bronnen gebaseerd, al is het jammer dat de auteurs dit niet vermelden. In de voetnoten staat commentaar en wordt nooit verwezen naar de bronnen. Er wordt kennis verhaald die binnenkort verloren zou zijn. Ondank het technische onderwerp is het bijzonder informatief en veelzijdig; er
komen diverse aspecten van het historisch en heemkundig onderzoek aan bod (erfgoed). De inleiding is prima, het artikel goed en verzorgd opgebouwd, de taal sappig zonder 'plat' of 'vulgair' te zijn, waardoor er ook plaats is voor humor.

De prijs van 500 euro moest gedeeld worden met de bijdrage van de Leiegouw uit Kortrijk: ‘Wellust en Bedrog op hoog Niveau’ van Hendrik Callewier, een bijzonder vlot geschreven licht verteerbaar artikel. De prijs werd uitgereikt op de West-vlaamse Heemdag in Wevelgem op zaterdag 27 april.

Proficiat aan de auteurs. Het artikel is na te lezen in het heemkundig jaarboek 2012. Klik hier voor de index van het jaarboek 2012. Met dank aan An Maeseele –Debaene voor de samenstelling ervan. Wie de foto's van de heemdag wil zien, klikt hier.

De Lichterveldse tijd

Blogbericht op 20/04/2013

Op Erfgoeddag, zondag 21 april, opent de tentoonstelling 'Stop de Lichterveldse tijd.' Lokale natuurfoto's belichten de rudimentaire tijdsindeling van de seizoenen en jaartallen tonen zich in de traditie van het ver-stenen of het verankeren van de bouwjaren in schuren, huizen en boerderijen. Kalenders verfijnen de tijd in maanden, weken en dagen. In de negentiende eeuw brengen de spoorwegen de nauwkeurigheid op de minuut en in de twintigste eeuw vereisen wedstrijdelementen in de sport nog verfijning: verslagen over de Ronde van Frankrijk anno 1963 vertellen over seconden voorsprong van Gilbert Desmet. Duivenklokken – een plaatselijke specialiteit- ontbreken evenmin.

Off
Links

De kerkhaan en de tijd

Het is niet de vraag ‘Wat was er eerst, de kip of het ei?’, zegt de kippenkunstenaar Koen Van Mechelen, die belangrijk is. Belangrijker is de vraag: ‘Domesticeerde de mens de kip of liet de kip zich domesticeren?’ De kip vergrootte haar levenskansen door in symbiose te gaan met de mens. Tot op vandaag is er geen dier dat zich meer liet domesticeren: per mens zijn er zeven kippen. De domesticatie valt ongeveer samen met het sedentair worden. Kippen hebben in de vroege gemeenschappen een sociale, een economische en een militaire functie. Sociaal: het zorgt voor de elementaire dagindeling in een wereld zonder klok. Zij voelen aan als de dag begint nog voor de mens de zon ziet en ze voorspellen het gevaarlijke duister. De mens neemt dat kippenritme over. Economisch voorzien ze de mens van eitjes en vlees, ze houden het onkruid weg. Militair gezien zijn kippen de ideale wachtpost. Bij gevaar kakelen ze alarm. Het christendom neemt dit symbool van orde, leven, vruchtbaarheid en bescherming over met de kerkhaan. Die is de veruitwendiging van de klok. De klok is de kraai van de haan. Hij regelt de dagindeling – het is verbonden aan religieuze en sociale rituelen: opstaan, eten, het bed ritueel. Bij alarm is er de noodklok en dorpers verzamelen rond de kerk, keren terug van hun akkers en brengen hun kroost in veiligheid. Dat de haan daarbij de windrichting aangeeft is handig. De combinatie van wind en tijdsindeling maakt van de kerkhaan een toekomstvoorspeller: de barometer, erg belangrijk in een onzekere, agrarische wereld.

Rechts

Waar: Huis Vancoillie, Statiestraat 177 - 8810 Lichtervelde. Wanneer: Zondag 21 april 2013: ERFGOEDDAG, van 10u00 tot 18u00. Donderdag 25 april van 14u00 tot 18u00. Zondag 28 april 2013 van 10u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 18u00. Andere dagen op afspraak. Met dank aan het gemeentebestuur Lichtervelde, Projectvereniging BIE/Erfgoedcel TERF, Frank Benoot, Roland Verduyn, Kees Oreel (Nl), Frans Vanclooster en Jan Vanantwerpen (foto kerktoren), Marcel Gysels en anderen die tot dit initiatief bijdragen.

Links

Nachtelijke geschiedenis

Blogbericht op 16/03/2013

Vandaag passeert de Landelijke Gilde in het heemkundig lokaal met een geanimeerde theaterwandeling. De route passeert langs diverse stopplaatsen waar veel te beleven is… Wie geen kaarten heeft, kan proberen bij Luc Denoo op 051/722122. De tocht vertrekt aan de basisschool ’t Vlot, Marktstraat 17, Lichtervelde en je betaalt € 8 als volwassene en € 5 kind tussen 5 en 12 jaar. Reserveren is echt nodig! Zondag of maandag zullen de foto's zullen hier te vinden zijn. De eerste groepen vertrekken om 18.30 uur, de laatste groep 20 uur.

Een vakvrouw van formaat

Dinsdag zijn jullie eveneens welkom. Ter gelegenheid van de nacht van de geschiedenis - ja het thema is 'vakmanschap' - nodigen wij 'vakvrouw' en professor-emerita Magda Devos uit. Zij is gespecialiseerd in dialectstudie. Ze geeft een even boeiende als bevattelijk lezing over de Vlaamse dialecten en hoe de versnippering van het dialectlandschap tot stand kwam. Haar aandacht gaat eveneens naar de lokale varianten en de tegenstellingen in het West-Vlaams. Wat wij de rest van het jaar plannen, kan je hier lezen.

Off

Leesvoer kwadraat

Voor wie het niet zou weten: jaarboek 2012 is op de markt, 230 pagina’s lokale geschiedenis. Tien auteurs hebben het over evenveel onderwerpen: een merkwaardig herenhuis in de Statiestraat, over processies en Middeleeuws aardewerk, taalkronkels en een kijk op de moeilijke jaren tussen 1789 en 1794, er is een artikel over drie honderdjarigen in Lichtervelde en iets over Guido Gezelles vrienden alhier. Subliem is 'Mijn dorp, ik kan het niet vergeten…' van Karel Vangheluwe. Verder krijg je een idee van de Lichterveldenaars in de Registres des Patentables, een 'Herkent U ze nog?' en de verdwenen dorpszichten. De Heemkundige Kroniek 2011 sluit het boek af.

Een lijst met publicaties die wij dubbel hebben, kan je hier nakijken nakijken. Wie iets wil kan
contact opnemen met vandevyvere.f@skynet.be. Na 15 augustus gaat alle overschot naar de papiercontainer.

De nacht van de geschiedenis en de theatertocht zijn een organisatie in samenwerking met het Davidsfonds. De lezing van Magda Devos gaat door in Lichtenhove, Torhoutstraat op dinsdag 19 maart om 20 uur. De toegang voor leden is 4 €, niet leden betalen 6 €.

Off
Hoofdmenu transparant
Off

Wij gebruiken cookies op deze website om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

We gebruiken ook analytische en advertentie diensten. Klik op"Meer info" indien je dit niet wenst.